Doğayla barışık; daha ekonomik, daha temiz, daha sağlıklı...
TEL : 0 212 554 02 73
FAX : 0 212 554 02 73
HAKKIMIZDA
Kalite Politakımız
Plastik sektöründe; Kalite ile , ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, , Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterileri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek, çalışanlara sürekli eğitim vererek deneyimli ve profesyonel ekiple çalışarak sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamayı.
Güvenlik Politakımız
Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla gerekli önlemler almayı riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kaynakların sağlayarak uygun planlama yapmayı ve bu doğrultuda iş kazalarını azaltmayı Yürürlükte bulunan OHSAS ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, çalışanlarımıza iş güvenliğiyle ilgili eğitimler ve koruyucu ekipmanlarla iş güvenliğini sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi politikalarımızın ve hedeflerimizin tüm çalışanlarımıza ve halkımıza duyurulmasını sağlamayı.
Çevre Politakımız
Çevremizin tüm yaşayan varlıkların hayat kaynağı olduğunu düşünerek firmamızın faaliyetlerinde çevremize en az zarar veren ürünleri kullanmayı, faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların bertaraftı için gerekli çalışmalar yapmayı ve yasal mevzuatlara uymayı doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı çalışanlarımıza ve çevremizdekilere çevreye duyarlı olması için gerekli bilgileri ve eğitimleri vererek sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi.